Pantr

Emilie Slattum Martinsen

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Pantr

Oslos innbyggere er blant de som kaster mest avfall i Norge i løpet av et år. Kun 30% av avfallet de kaster i restavfallet hører hjemme der.

Pantr er en videreutvikling av dagens pantesystem. Mer modernisert, og motiverende for brukerne da jeg har tatt i bruk gamification elementer.

Emilie Slattum Martinsen