John Colletts Kulturhus

Emilie Fallet

John Colletts Kulturhus

Formålet med dette prosjektet er å utforske sosial bærekraftig stedsutvikling gjennom interiørarkitekturens praksis. Se på hvilke potensiale eldre bygg har i forhold til bruk tilpasset dagens behov, og samtidig respektere/ ivareta dens kulturhistoriske verdi. Utforske hvilken betydning eldre arkitektur har for stedsidentitet og nærmiljø.