Lille Elna

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Lille Elna

I min bachelor-oppgave utforsket jeg nedbrytningen av den fjerde veggen i situasjonskomedier, og hvordan humoren i situasjonskomedier har utviklet seg de siste tiårene.

Jeg ville se om jeg kunne ta historien fra Mot I Brøstet og lage en spin-off med "mockumentarisk" stil og gjenspeile den nye generasjonen av unge voksne i Norge.