Envision

Elise Julia Tveit

Envision

Envision – et fiktivt firma som tilbyr realistiske 3D-visualiseringer av boliger før de bygges. Kunder kan bruke det digitale 3D-verktøyet for å planlegge sin fremtidige bolig. Sammen med utbyggerbransjen vil vi, ved hjelp av innovative løsninger og digitale verktøy, planlegge fremtidens boliger.