Uten Skygge

Ela Erica Gustavsen

Uten Skygge

Uten Skygge er personlig salmepoesi som utforsker bønnespråket til Gud. Ved å sette ord på personlige bønner og egne skyggesider, skapes en kobling mellom Gud og mennesket. Det er en oppdagelse av egen tilkortkommenhet i møte med Guds nærhet og nåde. Desto mer livets skyggesider blir belyst, desto større er varmen man opplever å bli favnet av.