GRUNNLAUS

Maria Elise Remberg

Institutt for scenekunst - GRUNNLAUS

To systre lever i ein krig med eit hus okkupert av soldatar. Lillesystera Elise held på ein hemmelegheit om at ho har moglegheita til å reise, og storesystera Maria held skjult at ho er alvorleg sjuk. TIl slutt må Elise ta valet om å bli med si sjuke syster eller om ho skal reise vekk i frå krig og elendigheit for å oppnå sine ambisjonar.