Karakterer i bevegelse

Maria Elise Remberg

Institutt for musikk - Karakterer i bevegelse

Med denne bacheloroppgaven ville jeg undersøke hvordan jeg kunne fremstille karakterer til fysisk teater ved hjelp av parykk og sminke med fokus på å jobbe miljøvennlig.