"Mannfolk"

Maria Elise Remberg

Institutt for musikk - "Mannfolk"

Med denne bacheloroppgaven har jeg designet ulike typer. Disse typene baserer seg på et komisk og stereotypisk univers. Målet var å endre en skuespiller til flere forskjellige roller ved bruk av parykk, hårdeler og mindre applikasjoner. Hvilken type er du?