"Mannfolk"

Denise Aastrøm

Institutt for Scenekunst,  Musikk og studio - "Mannfolk"
Med denne bacheloroppgaven har jeg designet ulike typer. Disse typene baserer seg på et komisk og stereotypisk univers. Målet var å endre en skuespiller til flere forskjellige roller ved bruk av parykk, hårdeler og mindre applikasjoner. Hvilken type er du?