Tilbake til fremtiden

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Tilbake til fremtiden
Temaet ungdom og rus er et tema som engasjerer mange. I prosjektet fokuserer jeg på prosessen etter rehabilitering. Jeg har valgt å fordype meg i hvordan interiørarkitektur kan bedre prosessen og forhindre tilbakefall til rus gjennom å skape rom for felleskap med fokus på biofili og lysforhold.