Charlotte Baasland

Charlotte Baasland

Charlotte Baasland

Da jeg startet på Musikkteaterhøyskolen hadde jeg drevet svært lite med dans og hadde aldri tatt en eneste sangtime. På disse tre årene har jeg lært og utviklet meg utrolig mye. Jeg har jobbet hardt og jeg føler meg klar for å gå ut fra skolen og fortsette å jobbe hardt, men samtidig vise hva jeg er god for.