Den Arktiske Alven - En AR Opplevelse

Cerline Espeleta Casayuran

Den Arktiske Alven - En AR Opplevelse

I bachelorprosjektet jobbet jeg sammen med Marek Wozniak og Guro E. Karlsen for å lage en spillbar AR app prototype for Kulturtankens Kunstlab. Temaet for AR-prosjektet var samisk mytologi ogarktisk kultur. Samisk musiker og danser, Elin Kåven er prosjektleder og skaper av "Den Arktiske Alven".I tillegg har jeg med årets showreel.