Reflect - et dialogspill for ungdom om identitet, evner og drømmer

Celine Brekke Orlin

Reflect - et dialogspill for ungdom om identitet, evner og drømmer

Reflect er dialogspillet for ungdom for å forstå og lære mer om seg selv. Dialogspillet skal hjelpe med å forstå hvordan din identitet og evner kan passe inn i karriere- og yrkesvalg. Reflect skal gjøre det lettere å velge videregåendelinje og hjelpe ungdom til å forstå hvilke dører som åpnes ved ulike karrierevalg.