RABALDERKAKTUSKAOS

Maria Elise Remberg

Institutt for scenekunst - RABALDERKAKTUSKAOS

"RABALDERKAKTUSKAOS" undersøker ulike problemer knyttet til kommunikasjon, både i dialog med andre og med seg selv. Den handler om lengselen etter å forstå og lengselen etter å bli forstått, og hvor frustrerende og ensomt det kan være å forholde seg til det evigvarende kaoset inni hodet.