Ungdsomsskole for bedret psykisk helse - med fokus på skjerming i åpent miljø

Camilla Haukjem

Ungdsomsskole for bedret psykisk helse - med fokus på skjerming i åpent miljø

Bacheloroppgaven tar for seg debatten rundt åpenhet og transparens i skolen. Den inneholder også en ministudie som ser på hva som skal til for å lage skjermede sitteplasser i et åpent miljø, uten å skape skjulte mobbesoner. Den praktiske leveransen er en fiktiv rehabilitering av Lambertseter videregående skole.