Generative programmer i en designfaglig kontekst

Bendik Lillemoen Skaalerud

Generative programmer i en designfaglig kontekst

Prosjektet er et resultat av et iterativt eksperiment hvor jeg har forsøkt å utvikle og konkretisere tre ulike generative designsystemer gjennom programmering. Programmene bygger på hverandre og øker i kompleksitet for hver iterasjon, samtidig som de bygger på samme former og lignende regler. Se hele prosjektet på 512-generativt-design.webflow.io