Showreel

Austeja Sketeryte

Westerdals institutt for film og medier - Showreel

Utklipp fra bachelor prosjekt og tidligere arbeid