Showreel

Austeja Sketeryte

Westerdals institutt for film og medier - Showreel
Utklipp fra bachelor prosjekt og tidligere arbeid