Aurora Jonsrud

Aurora Jonsrud

Musikkteaterhøyskolen - Aurora Jonsrud
Jeg heter Aurora, er 22 år gammel og bor i Oslo. Våren 2020 ble jeg uteksaminert fra Musikkteaterhøyskolen med en bachelorgrad i musikkteater. Gjennom disse tre årene har jeg fått muligheten til å utvikle meg innen musikkteater, og jeg er nå klar for freelancer livet.