Bacheloroppgave - Tidevann

Ask Somdal-Åmodt

Bacheloroppgave - Tidevann

Tidevann er en thrillerserie med krimelementer som beveger seg mellom nåtid og fortid. Den handler om annerledeshet, kampen for ikke å skille seg ut, og ikke minst om å ta et oppgjør med fortidens synder.