Board Buds

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Board Buds

Board buds er ett applikasjons konsept som skal hjelpe brukerne finne nye mennesker å spille brettspill med. Med en firedelt struktur gir appen all informasjon og funksjon en trenger for å arrangere egne spill møter og finne nye spill å prøve ut.