Board Buds

Ashley Ødegård

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - Board Buds
Board buds er ett applikasjons konsept som skal hjelpe brukerne finne nye mennesker å spille brettspill med. Med en firedelt struktur gir appen all informasjon og funksjon en trenger for å arrangere egne spill møter og finne nye spill å prøve ut.