samBo - et bidrag til ny sosial boform i Oslo kommune

Anne-Mette Duane Andersen

samBo - et bidrag til ny sosial boform i Oslo kommune

Problemstilling:Hvordan kan man ved hjelp av interiørarkitektur ivareta bokvalitet og menneskers identitet i alle livets faser i en kollektiv boform? Med et utgangspunkt i et kulturminne med fokus på delingsøkonomi.