Giffgaff Gardens

Anne Christine Carlsson

Westerdals Institutt for Kommunikasjon og Design - Giffgaff Gardens
Brief: Vis mulighetene som ligger i 5G ved å løse et problem for et lokalsamfunn.