Barn som publikum på teater

Maria Elise Remberg

Institutt for musikk - Barn som publikum på teater
I forbindelse med studiet Prosjektledelse kunst og kreativ næring ved Høyskolen Kristiania skal vi skrive bacheloroppgave dette siste semesteret - våren 2023. Temaet vårt er barn som publikum i teatret og vi undersøker hvordan ulike omstendigheter påvirker opplevelsen til barna.