Bruken av Ledemotiv i en moderne media (I samarbeid med Snowcastle Games)

Maria Elise Remberg

Institutt for musikk - Bruken av Ledemotiv i en moderne media (I samarbeid med Snowcastle Games)

Under mitt bachelor-prosjekt har jeg valgt å utforske om hvordan jeg kan ta i bruk den tradisjonelle komposisjonsteknikken ledemotiv, for å utvikle meg som komponist innenfor spill. Fokuset mitt har da vært å skape varianter av melodier som er gjenkjennelige og får spilleren til å knytte det opp til enten en karakter, område eller situasjon.