Showreel 2020

Aleksander Ovaskainen

Westerdals Institutt for Film og Medier - Showreel 2020
Slenger ved årets showreel samt noen stillbilder av egne arkviz-prosjekter jeg har holdt på med ved siden av dette semesteret.