Showreel juni 2022

Adrian Smestad Pedersen

Westerdals institutt for film og medier - Showreel juni 2022

Showreel bestående av shots fra 'Bachelor prosjekt' og 'VFX Produksjon 3'