Redesign av Skedsmo FK

Maria Elise Remberg

Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design - Redesign av Skedsmo FK

Skedsmo FK er et av Norges største fotball klubber når det gjelder antall spillere og lag, og er derfor en svært nyttig ressurs for samfunnet. Men deres visuelle profil og identitet er utdatert i dagens digitale og moderne verden. Formålet er derfor å redesigne Skedsmo FK for å skape en ny visuell identitet, som trekker til seg oppmerksomhet.