Kaleidoskop: Skeiv interiørarkitektur i praksis

Marianne Tyvand

Kaleidoskop: Skeiv interiørarkitektur i praksis
Dette prosjektet bruker skeiv vitenskapsteori og interiørfaglig praksis til å skape en inkluderende møteplass i Oslo sentrum. Dette møtet mellom teori og praksis er blitt til Kaleidoskop, et samfunnshus for skeive og deres allierte bestående av kafé, butikk og flerbruksområder for eventer, utstillinger, selskap og foredrag.