Ett steg videre - en app for røvere

Kristina Milutinovic

Ett steg videre - en app for røvere
Prosjektet går ut på å hjelpe personer i overgang fra fengsel til hverdagen lettere. Det er et veldig stort gap fra det å være i fengsel, til å komme ut og måtte stå på egne ben, noe som ofte resulterer til tilbakefall. Gjennom prosjektet har det blitt intervjuet både innsatte, aspiranter og ledere innenfor organisasjoner som Røde Kors, for ulike perspektiv. Basert på innsikt og en rekke testing så har løsningen blitt «Ett steg videre».