Burnr

Jørgen Holstad Andersen

Burnr
Burner er en audiovisuell reise gjennom musikk. Ved hjelp av generativ bildegenerering, knytter vi musikk og visuelle opplevelser sammen til en multisensorisk helhet.