Kan vi flytte inn i Guds hus?

Sean Jonathan knutsson

Kan vi flytte inn i Guds hus?
Vi har i dag 1 620 kirker i Norge, hvorav mange står tomme, med lite eller ingen bruk. Oppgaven vil ta for seg hvordan disse kirkene kan aktiviseres og få større bruksverdi, samtidig som kulturminnene opprettholder sine arkitektoniske og historiske kvaliteter. Aktivisering av kirkebyggene skal sørge for at kirkene som kulturarv blir brukt og opplevd av folket. Har alle kirker livets rett i sin nåværende form med religiøs bruk, eller har sekulariseringen nådd punktet hvor ikke alle kirker forsvarlig kan beholdes akkurat som de er?