Dem

Sunniva Knutsen Lund

Dem
"Dem" er en publikasjon som utfordrer og opplyser leseren om begrepet "alderisme". Boken presenterer fordommer, meninger og holdninger pensjonister og ungdommer har om hverandre. Disse blir kommunisert gjennom visuelle materialer og typografiske virkemidler på en noe ironisk, men likevel realistisk måte. Målet med et slikt produkt er å øke forståelse rundt et begrep som alderisme og bringe ulike aldersgrupper sammen.