Teiseneng: Et tredje sted med et unikt historisk bakteppe

Iselin Fjørtoft Drage

Teiseneng: Et tredje sted med et unikt historisk bakteppe
På Teisen i Oslo ligger Teisen Gård, en to-hundre år gammel fredet trebygning i empire-stil. Denne bacheloroppgaven er en fiktiv mulighetsstudie av kulturminne Teisen Gård, og har blitt løst ved å utforme et «third place» som et lavterskel møtested der interiørløsningen tok utgangspunkt i å framheve empire-stilen sitt særpreg og karakteristikker, men samtidig knytte den sammen med nåtiden.