Kjeksfølelser

Carina Heiestad

Kjeksfølelser
Det lanseres en ny havrekjeks; «Dorfi - Havrekjeks med følelser». Produktet vil være kommersielt og kan tilbys og selges i alle matbutikker i Norge. Målgruppen er barn og unge. Sekundærmålgruppen er voksne i yrker der kommunikasjon med barn er sentralt. I tillegg til en god smaksopplevelse skal produktet kunne anvendes som et verktøy for å øke forståelse, og skape åpenhet rundt, -følelser og psykisk helse. Målet med produktet er at barn og unge skal tilegne seg kunnskap om og å lære seg å kommunisere følelsene sine godt. På sikt kan de utvikle en sterkere emosjonell intelligens.