Noia

Henrik Larsen

Noia
Noia er en samling med zines hvor formålet er å formidle psykiske plager gjennom visuell historiefortelling og redakjsonelt design til unge voksne. Utgaven er delt opp i 5 enkelte zines, istedenfor tradisjonelle kapitler, der hvert zine tar opp forskjellige temaer, zinene inneholder litteratur, artikler og eget produsert innhold. Hele utgaven kommer i en boks som kan minne om et puslespill.