Stangvik Bofellesskap

Hanne Honnstad Svensli

Stangvik Bofellesskap
Den nedlagte aldersheimen i Stangvik får ny funksjon som et attraktivt bofelleskap for tilflyttere. Dette prosjektet utforsker mulighetene og de positive effektene et bofellesskap kan ha for tettsteder som har behov for flere beboere.