Samtaler med kvinner

Milla Osland

Samtaler med kvinner
«Samtaler med Kvinner" representerer et utforskende designprosjekt som tar sikte på å gi en stemme til kvinnelige perspektiver gjennom en sammensmelting av tekstuelle narrativer og visuelle presentasjoner. Dette prosjektet har som mål å belyse kompleksiteten og mangfoldet av kvinnelige opplevelser gjennom en grundig utforskning av deres historier, meninger og perspektiver. Ved å fremme en forståelse for den unike stemmen til kvinner, ønsker prosjektet å inspirere til en dypere refleksjon over spørsmål knyttet til kjønn, identitet og samfunn. I tillegg presenteres sminke som et symbol på hver kvinnes historie, for å gi et ansikt til historier som ikke blir hørt like ofte.