Utvikling av visuell identitet for Bravo Guidebureau

Magdalena

Utvikling av visuell identitet for Bravo Guidebureau
I dette prosjektet skal jeg skape visuell identitet for Randi Myklebostad, en guide i Oslo, som ønsker å utvikle bedriften sin. Identiteten er fremstilt på forskjellige flater som visittkort, nettside, sosiale medier, brosjyre og postkort.