De som ser døden i ansiktet

Hajin Alipoor

De som ser døden i ansiktet
De som ser døden i ansiktet er en redaksjonell historiefortellende bok som tar leseren med på en reise gjennom Kurdistan. Gjennom tekst, bilder, farger, mønstre og annet visuelt innhold får leseren et innblikk i den rike og mangfoldige kurdiske kulturen. Boken består av fire kapitler som fokuserer på temaer som kultur, historie, språk og stolthet. Målet med prosjektet er å belyse kurdisk kultur og historie, og inspirere leseren til å bli mer nysgjerrig på Kurdistan. Link til digital bok: https://heyzine.com/flip-book/d125cd599d.html