Veien til tilhørighet

Suzanne M.Stien

Veien til tilhørighet
Suzanne er en empatisk og kreativ designer, som tar i bruk designantropologiske tilnærminger i arbeidet med mennesker og tjenester. Med gode resultater fra utdanning innenfor både tjenestedesign, fashion styling og konseptutvikling, fashion design og business-relaterte fag, samt mange års erfaring som salgsleder, er hun en allsidig prosess- og resultatorientert designer. Veien til tilhørighet tar for seg tema tilhørighet og inkludering, og ensomhet og utenforskap som motpoler. Endelig løsning er rettet mot Røde Kors, og er en ny måte å være frivillig på. En promokampanje med promofilm, plakat og brukergrensesnitt er laget, med fokus på effektmål og solskinnshistoriene som skal skapes.