oppdatering av visuell identitet til Sjarkenfestivalen

Mikael A. Gibadullin

oppdatering av visuell identitet til Sjarkenfestivalen
Målet for prosjektet var å finne en kreativ løsning på hvordan man kan få folk fra ulike deler av Norge, særlig Sør-Norge, til å bli interesserte nok til å delta på Sjarken-festivalen og hvordan kan jeg få frem Dønnas særpreget kultur gjennom design.