Arkitektenes hus: En interiørarkitektonisk transformasjon

Veslemøy Thoresen Hult

Arkitektenes hus: En interiørarkitektonisk transformasjon
I en tid preget av økonomisk uro hvor eiendomsutvikling settes på pause, utfører stadig flere fagdisipliner interiøroppdrag. Som interiørarkitektstudent kan fremtidens arbeidsmuligheter og egen fagdisiplin derfor fremstå både usikker og utsatt. Denne oppgaven utforsker forholdet mellom de tre arkitekturdisiplinene (byggarkitektur, landskapsarkitektur og interiørarkitektur) og forsøker å definere interiørarkitektens unike spisskompetanse og kjerneområde. Ved å anvende innsikt om interiørarkitektdisiplinens perspektiv som verktøy, demonstrerer besvarelsens praktiske del en interiørfaglig transformasjon av Arkitektens hus i Oslo.