Tøyenhagen - Nytt liv på Tøyentorg

Stefan Dyslek

Tøyenhagen - Nytt liv på Tøyentorg
Bakgrunnen for dette prosjektet ligger i en anerkjennelse av den stadig økende utfordringen knyttet til boligforholdene for barnefamilier i Oslo. Med den voksende urbaniseringen og den begrensede tilgjengeligheten av passende boliger, har det blitt stadig viktigere å utforske nye tilnærminger og tenke innovativt når det gjelder boligløsninger. Dette er spesielt viktig for å imøtekomme behovene til den spesifik e gruppen av barnefamilier i Oslo. Det er en tydelig mangel på boliger i Oslo som tilbyr gode fasiliteter for barnefamilier. Dette fører til at flere vurderer alternative løsninger utenfor byen. Samtidig kan det være utfordrende å møte andre i lignende situasjoner, noe som ytterligere forsterker behovet for å adressere boligproblematikken for denne gruppen. Målet med dette prosjektet er å oppnå resultater som kan bidra til en økt forstå-else av hvordan man kan bo mer kompakt og dele ressurser i et bofellesskap. Dette vil skape et større fellesskap og eierskap til hele borettslaget, samtidig som det muliggjør tilgang til fle e fellesfasiliteter som bidrar til økt sosial tilknytning, trygghet og nærhet til naboene og området.