Eco Revive - Synergetic Spaces

Emily E. Skeie

Eco Revive - Synergetic Spaces
Tema: mental og materiell bærekraft Formålet med prosjektet er å utarbeide en løsning for en stressreduserende og sosial studentbolig for fokusgruppen: Unge studenter i alderen 18-25 år. Løsningen er designet med formål om materiell bærekraft. I et hyppig utviklende urbant samfunn, blir det viktig å sette menneskets indre bærekraft i fokus, i tillegg til å designe løsninger som er bærekraftige for klimaet. "Eco Revive: Synergetic spaces" er navnet på prosjektet. Studentboligen jeg har utformet i den vernede bygningen, Brynsengfaret 4, har jeg valgt å kalle for Engfaret studentbolig. Navnet reflekterer byggets beliggenhet og sjeldenhet. Prosjektet er et forslag på løsning for hvordan biofilisk design kan skape et stressreduserende bomiljø, samt hvordan løsninger kan designes bærekraftig ved å forene eldre sammenføyningsmetoder og innovative materialer og byggteknikker.