Bauta - Tjenesten for pårørende, av pårørende

Herman Anker Bratlie Engdahl

Bauta - Tjenesten for pårørende, av pårørende
Hvordan kan vi hjelpe pårørende av rusmisbruk med å ta vare på seg selv? Et stort og komplekst problem, forsøkt løst ved hjelp av tjenestedesign.