Redesign av den visuelle identiteten til Bæjarins Beztu Pylsur

Amalie Bergås

Redesign av den visuelle identiteten til Bæjarins Beztu Pylsur
Velkommen til den Islandske pølseboden Bæjarins Beztu Pylsur eller oversatt til norsk «Byens beste pølser». Pølseboden ble grunnlagt i 1937 og er den eldste familie bedriften i sentrum Reykjavik, som enda er i drift. Formålet med dette prosjektet er å øke synligheten og kvaliteten til Bæjarins Beztu Pylsur. Dette vil dermed gjøre samfunnsmessig nytte, ved å øke verdien til pølseboden i nærmiljøet/landet. Det vil også skape større matglede og en helhetlig opplevelse.