Smak på Språk

Hannah Karlsholmen Hauge

Smak på Språk
Smak på Språk er et konsept som gir mulighet for å kunne lære seg norsk, samtidig som man kan lage mat sammen med andre. Konseptet er rettet mot innvandrerkvinner med lite norskkunnskaper der de vil få rom til å både treffe andre, lære norsk og vise frem sine egne matretter fra hjemlandet. Smak deg frem til norsk med Smak på Språk!