Visuell identitet for Statens Vegvesen

August Christian

Visuell identitet for Statens Vegvesen
Hvordan kan man lage en ny visuell identitet for Statens Vegvesen som styrker synlighet på digitale flater og ivaretar deres troverdighet? Denne bacheloroppgaven har tatt for seg å designe en ny visuell identitet av Statens Vegvesen. Prosjektets mål var å ivareta troverdigheten til Statens Vegvesen ved å tilpasse den visuelle identiteten til digitale flater. På denne måten vil de holde seg oppdatert i forhold til de underliggende kravene som gjelder for en dagsaktuell identitet. Gjennom design av logo, farger, typografi og andre visuelle elementer har jeg skapt en visuell identitet som ikke bare gir Vegvesenet en mer moderne drakt og synlighet på digitale flater, men som også ivaretar troverdigheten og autoriteten i arbeidet deres, ved at det legges fokus på å reflektere deres verdier.