Dem

Sunniva Knutsen Lund

Dem
"Dem" er en publikasjon som setter ungdommer og pensjonister opp mot hverandre ved å belyse fordommer, holdninger og meninger de har om hverandre. I håp om å øke forståelse om begrepet "alderisme", blir leseren informert om negative holdninger i samfunnet på en lystig og ironisk måte gjennom visuelle og typografiske virkemidler.