Hvordan forstås og brukes Lo-Fi estetikk av produsenter og teknikere i dag?

Felix Røsæg Wahlgren

Hvordan forstås og brukes Lo-Fi estetikk av produsenter og teknikere i dag?
Lo-Fi estetikk er en lite definert estetikk. Diskuterer du Lo-Fi med noen, kan du ikke være helt sikker på om dere tenker helt likt. Det er heller ikke mye forskning eller teori som kan hjelpe. Imidlertid har forfatteren et inntrykk av at Lo-Fi estetikk kan føre til mye spennende musikkproduksjon og nytenking, og vil derfor gjerne undersøke dette. Denne oppgaven gjør en teoretisk analyse av Lo-Fi estetikk, og utforsker produsenter/teknikeres bruk og forståelse av estetikken gjennom intervjuer. Gjennom Lo-Fi estetikk tar oppgaven for seg temaer som teknokratiske normer, formidling, og autentisitet. Intervjuene gir konkrete eksempler på bruk av lo-fi estetikk, både gjennom recording og miksing. Vi vil også se at det er en forskjell mellom teori og praksis, og på intervjubjektenes holdninger.