Velkommen til Avgang21

Avgang21 er School of Arts, Design, and Media sin digitale avgangsfestival hvor avgangsstudentene ved Westerdals institutt for film og medier, Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, Institutt for scenekunst og Institutt for musikk presenterer sine bachelor-/ avgangsprosjekter.

Avdelingen gjennomførte en digital avgangsfestival også i fjor, og selv om dette formatet er et resultat av en krevende situasjon med pandemien, vil nok avdelingen også i fremtiden benytte en digital presentasjon som ett av formatene for fremvisning av avgangsresultatene.

School of Arts, Design, and Media er det største kunstfaglige utdanningsmiljøet i Norge, og omfatter musikk, låtskriving, lydproduksjon, design, TV/film, dans, skuespill, musikkteater, spill og visuelle effekter. Det er med stolthet vi kan vise frem studentenes resultater etter tre år med en intens kunst- og designfaglig utdanning.

I Avgang21 har hver student fått sitt eget virtuelle rom hvor de presenterer seg og sitt prosjekt. Avgang21 er derfor både en utstilling, forestillinger, screenings, visninger, konserter og presentasjoner. I tillegg finner man dokumentasjon av fysiske avgangsforestillinger, avgangskonserter og avgangsutstillinger.

Avgang21 blir også hukommelse om bachelorkullet 2021, et kull som i nesten halvparten av studiet har balet med utfordringer som langt overgår noe vi kunne forestille oss. Vi snakker om den mest krevende studiesituasjonen i moderne tid. Disse utfordringene har bachelorkullet løst med kreativitet, oppfinnsomhet og pågangsmot. Jeg er svært imponert over kvaliteten og gjennomføringskraften disse studentene har vist. Avgang21 dokumenterer dette.

Som publikummer, venner og kjente, bransje, arbeidsmarked eller kulturfelt, vil dere gjennom Avgang21 bli kjent med en generasjon designere, kunstnere, musikere, skuespillere, sangere, dansere, film- og tv skapere og kreatører som vil bli husket lenge. Jeg sa om forrige års kull at de var generasjon som besitter nettopp den type kunnskap og kompetanse som trengs – ikke bare for å løse morgensdagens problemer – men også de utfordringene som finnes her og nå. Jeg vil visshet hevde at årets avgangsstudenter har funnet veier og løsninger i studiene sine som allerede beviser at de besitter disse evnene.

God fornøyelse!


Jørn Mortensen
Dekan
School of Arts, Design, and Media
Høyskolen Kristiania